Mật khẩu mặc định : 123456

Một bộ khóa bao gồm : 3 mật khẩu quản lý ( admin ) từ ID 001 đến ID 003
Mỗi vân tay, mật mã, thẻ từ sẽ mang 1 ID ( số thứ tự ) khác nhau từ 004 đến 300.

Để kết thúc quá trình ấn #, quay lại mục trước ấn *

* Lưu ý :

– Khi chưa cài đặt, khóa nhận mọi vân tay và mã số

– Khi bắt đầu cài đặt , khóa nhận 3 vân tay hoặc mã số đầu tiên là vân tay/mã số admin

I, Cài đặt vân tay, mã số admin ( quản lý )

* Cài đặt ngay từ lần đầu tiên sau khi lắp xong khóa
1, Thêm vân tay quản lý

Ấn *# Đặt vân tay 3 lần **

Nếu thành công hệ thống báo : successful.
Nếu không thành công hệ thống phát âm báo “tít tít”

2, Thêm mật mã

Ấn *# Ấn mật khẩu cần nhập # Nhập lại lần nữa # **

Nếu thành công hệ thống báo : successful.
Nếu không thành công hệ thống phát âm báo “tít tít”

II, Xóa vân tay , mã số admin ( quản lý )
Ấn *# vân tay/mật khẩu admin. Ấn 2.

– Muốn xóa vân tay nào thì đặt vân tay đó vào vị trí đầu đọc vân tay

– Muốn xóa mật khẩu nào thì nhập mật khẩu đó rồi ấn # để kết thúc

Nếu thành công hệ thống báo : successful.
Nếu không thành công hệ thống phát âm báo “tít tít”

III, Thêm vân tay, mã số user ( người dùng )

1, Thêm vân tay người dùng

Ấn *# vân tay/mật khẩu admin. Ấn 1. Đặt vân tay 3 lần **

Nếu thành công hệ thống báo : successful.
Nếu không thành công hệ thống phát âm báo “tít tít”

2, Thêm mật mã

Ấn *# vân tay/mật khẩu admin. Ấn 1. Ấn mật khẩu cần nhập # Nhập lại lần nữa # **
Nếu thành công hệ thống báo : successful.
Nếu không thành công hệ thống phát âm báo “tít tít”

3, Thêm thẻ từ

Ấn *# vân tay/mật khẩu admin. Ấn 1. Sau đó Đưa thẻ từ vào vị trí đọc thẻ # **
Nếu thành công hệ thống báo : successful.
Nếu không thành công hệ thống phát âm báo “tít tít”

IV, Chế độ bảo mật 2 lớp

Ấn *# master code # 32 : Hiện ra “Unlock Mode ” ( Bảo mật 2 lớp )
– Ấn 1 : Single mode ( mở 1 lần. Ví dụ mở 1 lần vân tay hoặc mã số hoặc thẻ từ )

– Ấn 2: Double Mode ( mở 2 lần. Ví dụ mở 1 lần vân tay + 1 mã số )

 

V, Chế độ mở cửa tự do

Ấn *# vân tay/mật khẩu admin. Ấn 3. Sau đó ấn ** thoát ra ngoài. Chế độ mở cửa tự do được kích hoạt.

Muốn cài đặt lại bình thường , làm tương tự như trên.

VI, Bật/ Tắt giọng nói

Ấn *# vân tay/mật khẩu admin. Ấn 4. Sau đó ấn ** thoát ra ngoài. Chế độ tắt âm được kích hoạt.

Muốn cài đặt mở âm , lại làm tương tự như trên.