CÀI ĐẶT

CÀI ĐẶT TÍNH NĂNG (mã số chủ ban đầu: 123456789)

Bước đầu tiên cần thay đổi mã số chủ ta thực hiện cú pháp sau: ** mã số chủ hiện tại (123456789) # nhập mã số chủ mới lần thứ 1 # nhập mã số chủ mới lần thứ 2 #

 1. CÀI ĐẶT MÃ SỐ MỞ CỬA

Thực hiện cú pháp sau: ** mã số chủ # 1 1 nhập mã số mở cửa lần thứ 1 # nhập mã số mở cửa lần thứ 2 #

Lưu ý: Độ dài của mã số là từ 6 đến 12 số, không liền nhau, không trùng nhau.

 1. CÀI ĐẶT VÂN TAY

Thực hiện cú pháp sau: ** mã số chủ # 1 1 nhấp nhả vân tay 8 lần vào điểm đọc vân tay. Vân tay chủ có thể sử dụng như mã số chủ.

 1. CÀI ĐẶT THẺ TỪ

Thực hiện cú pháp sau: ** mã số chủ # 1 1 đặt thẻ từ lên điểm đọc thẻ từ.

 1. CÀI ĐẶT MÃ SỐ MỞ CỬA 1 LẦN

Thực hiện cú pháp sau: ** mã số chủ # 1 2 nhập mã số mở cửa lần thứ 1 # nhập lại mã số mở cửa lần thứ 2 #

 1. THÊM/ THAY ĐỔI VÂN TAY CHỦ

Thực hiện cú pháp sau: ** mã số chủ # 1 3 nhấp nhả vân tay 8 lần vào điểm đọc vân tay.

 1. THAY ĐỔI MÃ SỐ CHỦ

Thực hiện cú pháp sau: ** mã số chủ # 1 4 nhập mã số chủ lần thứ 1 # nhập lại mã số chủ lần thứ 2 #

XÓA TÍNH NĂNG

 1. XÓA MÃ SỐ, VÂN TAY, THẺ TỪ THÀNH VIÊN

Thực hiện cú pháp sau: ** mã số chủ 1 5 1 nhập mã số mở cửa hoặc vân tay hoặc thẻ từ muốn xóa.

 1. XÓA TẤT CẢ MÃ SỐ MỞ CỬA

Thực hiện cú pháp sau: ** mã số chủ 1 5 2 để xóa tất cả mã số mở cửa

 1. XÓA TẤT CẢ VÂN TAY

Thực hiện cú pháp sau: ** mã số chủ 1 5 3 để xóa tất cả vân tay

 1. XÓA TẤT CẢ THẺ TỪ

Thực hiện cú pháp sau: ** mã số chủ # 1 5 4 để xóa tất cả thẻ từ

CHẾ ĐỘ KHÓA

 1. Bật/tắt chế độ bảo mật kép

Ta thực hiện cú pháp sau: ** mã số chủ 1 6 để bật hoặc tắt chế độ bảo mật kép

 1. Chế độ khóa cửa

Thực hiện cú pháp sau: ** mã số chủ 1 7 để bật/ tắt chế độ không tự động khóa cửa

TÍNH NĂNG KHÁC

 1. CHUYỂN NGÔN NGỮ SANG TIẾNG TRUNG

Thực hiện cú pháp sau: ** mã số chủ 2 1

 1. CHUYỂN NGÔN NGỮ SANG TIẾNG ANH

Thực hiện cú pháp sau: ** mã số chủ 2 2

 1. CHUYỂN NGÔN NGỮ SANG TIẾNG TÂY BAN NHA

Thực hiện cú pháp sau: ** mã số chủ 2 3

 1. CHUYỂN NGÔN NGỮ SANG TIẾNG BỒ ĐÀO NHA

Thực hiện cú pháp sau: ** mã số chủ 2 4

 1. CHUYỂN NGÔN NGỮ SANG TIẾNG NGA

Thực hiện cú pháp sau: ** mã số chủ 2 5

SỬ DỤNG

 1. Mở cửa từ bên ngoài bằng mã số: chạm tay vào màn hình để kích hoạt, sau đó nhập mã số và ấn # để mở khóa.
 2. Mở cửa từ bên ngoài bằng vân tay: đặt vân tay lên điểm quét vân tay.
 3. Mở cửa từ bên ngoài bằng thẻ: Đặt thẻ từ lên điểm đọc thẻ từ.
 4. Cách reset lại khóa (trong trường hợp quên mã số chủ): Mở nắp sau hộp pin, sau đó lật tiếp nắp bên trên lên sử dụng que nhỏ nhấn đúp 2 lần lỗ RES ở lỗ nhỏ ở trên cùng bên trái và có tiếng nói là thành công. Sau đấy, cài đặt các bước lại từ đầu.