CÀI ĐẶT

CÀI ĐẶT TÍNH NĂNG

– Bước đầu tiên cần nhập mã kích hoạt khóa từ nhà cung cấp theo cú pháp: nhập mã kích hoạt, kết thúc bằng phím #

– Sau đó, thực hiện thao tác đổi mã số chủ theo cú pháp sau: ** Mã số chủ ban đầu (123456789) nhập mã số chủ mới lần thứ 1 # nhập mã số chủ mới lần thứ 2 # và nhập 2 2 2 để chuyển sang tiếng Anh. Mã số chủ được sử dụng để truy cập vào hệ thống cài đặt của khóa cửa, khác với mã số mở cửa.

– Mã ID có vai trò như tên gọi cho vân tay/ mã số/ thẻ từ, khách hàng cần ghi nhớ mã ID này để sử dụng trong trường hợp cần xóa đi.

CÀI ĐẶT MÃ SỐ MỞ CỬA (cài đặt được 5 mã dùng thường xuyên)

Nhập ** mã số chủ # 1 1 nhập số ID (00-04) nhập mã số mở cửa lần thứ 1 # nhập lại mã số mở cửa lần thứ 2 #

Lưu ý: Số ID: Mỗi một mã số tương ứng với 1 ID từ 00 đến 04, độ dài của mã số là 6 đến 12 số, không liền nhau, không trùng nhau.

CÀI ĐẶT MÃ SỐ MỞ CỬA MỘT LẦN (cài đặt được 4 mã số dùng 1 lần)

Nhập ** mã số chủ 1 1 nhập số ID (05-08) # nhập mã số mở cửa lần thứ 1 # nhập lại mã số mở cửa lần thứ 2 # 

Lưu ý – Số ID: Mỗi một mã số tương ứng với 1 ID từ 05 đến 08

– Mã số này sau khi dùng sẽ tự động biến mất.

CÀI ĐẶT VÂN TAY (cài đặt được 100 vân tay)

Nhập ** mã số chủ # 1 2 nhập số ID (00-99) # nhấp nhả vân tay trên điểm đọc vân tay cho đến khi khóa thông báo thành công.

Lưu ý – Số ID: Mỗi một vân tay tương ứng với 1 ID từ 00 đến 99

CÀI ĐẶT THẺ TỪ (cài đặt được 100 thẻ từ)

Nhập ** mã số chủ # 1 3 nhập số ID (00-99) # đặt thẻ từ lên điểm đọc thẻ từ.

– Số ID: Mỗi một thẻ từ tương ứng với 1 ID từ 00 đến 99.

THAY ĐỔI MÃ SỐ CHỦ

Nhập ** mã số chủ hiện tại # 1 9 nhập mã số chủ mới lần 1 # nhập mã số chủ mới lần 2 #

Lưu ý: – Ghi lại mã số chủ ra giấy, điện thoại,… để tránh trường hợp quên sẽ phải reset lại khóa.

– Độ dài của mã số là từ 6 đến 12 số, không liền nhau, không được trùng với mã số mở cửa.

XÓA TÍNH NĂNG

XÓA MÃ SỐ MỞ CỬA

 – Xóa theo ID: ** mã số chủ # 1 4 1 chọn số ID cần xóa (00-08) #

 – Xóa tất cả: ** mã số chủ # 1 4 2 để xóa tất cả mã số mở cửa.

XÓA VÂN TAY

 – Xóa theo ID: ** mã số chủ # 1 5 1 chọn số ID cần xóa (00-99) #

 – Xóa tất cả: ** mã số chủ # 1 5 2 để xóa tất cả vân tay.

XÓA THẺ TỪ

 – Xóa theo ID: ** mã số chủ # 1 6 1 chọn số ID cần xóa (00-99) #

 – Xóa tất cả: ** mã số chủ # 1 6 2 để xóa tất cả thẻ từ.

CHUYỂN CHẾ ĐỘ 

 1. Chế độ thường (mở cửa bằng 1 tính năng): ** mã số chủ # 1 7 1
 2. Chế độ bảo mật kép (mở cửa bằng đồng thời 2 tính năng): ** mã số chủ # 1 7 2

SỬ DỤNG

 1. Mở cửa từ bên ngoài bằng mã số: chạm tay vào màn hình để kích hoạt, sau đó nhập mã số và ấn # để mở khóa.
 2. Mở cửa từ bên ngoài bằng vân tay: đặt vân tay lên điểm quét vân tay.
 3. Mở cửa từ bên ngoài bằng thẻ: Đặt thẻ từ lên điểm đọc thẻ từ.
 4. Cài khóa tự động: Phím A/M bên trong hộp pin: A – tự động, M – thủ công.
 5. Cách reset lại khóa (trong trường hợp quên mã số chủ):

Mở nắp sau hộp pin, sử dụng que nhỏ nhấn đúp 2 lần nút RES ở lỗ nhỏ ở dưới cùng bên trái và có tiếng nói là thành công. Sau đó, cài đặt các bước lại từ đầu.

HƯỚNG DẪN BẬT/TẮT ÂM THANH, ĐỔI NGÔN NGỮ 

 1. BẬT GIỌNG NÓI HƯỚNG DẪN

** mã số chủ # 2 1 1 để bật âm thanh.

 1. TẮT GIỌNG NÓI HƯỚNG DẪN

** mã số chủ # 2 1 2 để bật âm thanh.

 1. ĐỔI NGÔN NGỮ TỪ TIẾNG TRUNG SANG TIẾNG ANH

** mã số chủ # 2 2 2

 1. ĐỔI NGÔN NGỮ TỪ TIẾNG ANH SANG TIẾNG TRUNG