Mật khẩu mặc định của khóa : 12345678

Để mở khóa cần thao tác : Mật khẩu + phím #

I, CÀI MÃ SỐ

1, Thay đổi mật khẩu quản lí

Ấn mật khẩu chủ , phím # sáng đèn, ấn phím 1 , khóa kêu 1 tiếng beep, nhập mật khẩu mới (Phải đủ 8 số ) ấn # , nhập lại mật khẩu. Ấn * để thoát ra
Khóa báo 3 tiếng beep đã cài thành công
Khóa báo 5 tiếng beep cài không thành công

2, Thêm mật mã mở cửa

Nhập mật khẩu chủ, phím # sáng đèn, ấn phím 8 , khóa kêu 1 tiếng beep, nhập mật khẩu mới (gồm 6 chữ ) số ấn # , nhập lại mật khẩu. Ấn * để thoát ra.

3, Xóa mật mã mở cửa

Nhập mật khẩu chủ, phím # sáng đèn, ấn phím 4, khóa kêu 1 tiếng beep, nhập mật khẩu cần xóa , nhập lại mật khẩu. Ấn * để thoát ra.

4, RESET KHÓA

Quay mặt sau của khóa, ấn nút reset 5 lần, phím # nhấp nháy. Khóa kêu 1 tiếng beep dài. Khóa reset thành công.
Khóa trở về trạng thái ban đầu với mật khẩu mặc định là : 12345678

5, Lưu ý

Khi nhập sai mật khẩu quá 5 lần sẽ bị khóa trong 5 phút.

II, CÀI THẺ TỪ

Khóa sẽ có 1 thẻ quản lí Admin.

Cách tạo thẻ Admin:
– Đối với khóa mới, thẻ admin là thẻ đầu tiên quẹt lên khóa.

– Đối với khóa đã sử dụng. Phải reset lại khóa, sau đó làm giống bước trên.

1, Thêm thẻ từ

Quẹt thẻ admin 2 lần lên khóa. Sau đó đặt thẻ từ cần cài lên.

Khóa kêu 1 tiếng beep dài là thành công. Khóa kêu beep beep là không thành công.

2, Xóa thẻ từ

Quẹt thẻ admin 3 lần lên khóa. Sau đó đặt thẻ từ cần xóa lên.

Khóa kêu 1 tiếng beep dài là thành công. Khóa kêu beep beep là không thành công.

3, Xóa tất cả thẻ từ

Quẹt thẻ admin 5 lần lên khóa. Đợi 4 giây. Phím # nhấp nhánh.

Khóa kêu 1 tiếng beep dài là thành công. Khóa kêu beep beep là không thành công.

Cách reset khóa :

Cách 1 : Dùng chìa cơ

Dùng chìa cơ mở khóa để rút hết chốt, sau đó vặn thêm nửa vòng 5 lần. Khóa kêu beep 1 tiếng reset thành công.

Cách 2 : Reset trên khóa

Ở mặt trong của thân trước khóa có 1 nút reset. Ấn nút reset đó 5 lần. Khóa kêu beep 1 tiếng reset thành công.