Các bước sử dụng khóa điện tử Samsung SHP-DH538

Trước tiên mở nắp đậy pin (phần khóa cửa bên trong) để tiến hành các bước cài đặt. Quý khách sẽ thấy có 3 nút chính:

Sau nắp hộp pin
• REG: Nút cài đặt cho khóa cửa điện tử • 0-1-2: Nút cài đặt âm thanh (điều chỉnh âm lượng khi sử dụng khóa)

• A/M: A-Chế độ tự động khóa, M-Chế độ không tự động khóa (chỉ khóa khi có tác động của người dùng.

• Khi cài đặt mã số, thẻ thì phải để khóa ở chế độ mở. • Khóa có thể cài đặt được: 01 mã admin và 30 thẻ thành viên.

Mặt sau của khóa Samsung SHP-DH538

1.Thay đổi mật mã Master

B1: Nhấn nút REG
B2: Nhập mã Master đang dùng ( Mã mặc định là 1234 ), nhấn *
B3: Ấn 0 sau đó ấn phím *
B4: Nhập mã số mới, nhấn *

2. Cài đặt mã số thành viên B1: Ấn nút REG

B2: Nhập mã số Master đang sử dụng và ấn *
B3: Ấn 1 ⇒ * ⇒ 1 ⇒ * ⇒ nhập mã số thành viên ⇒ *
B4: Nhấn REG để lưu và kết thúc
Lưu ý: Mã số thành viên kéo dài từ 4~12 số. Đăng ký tối đa 30 mã số.

3. Xóa mã số thành viên – Xóa từng mã số

B1: Ấn nút REG
B2: Nhập mã số Master đang sử dụng và ấn *
B3: Ấn 1 ⇒ * ⇒ 2 ⇒ * ⇒ Nhập mã số muốn xóa.
B4: Nhấn REG để lưu và kết thúc.
– Xóa tất cả mã số thành viên
B1: Ấn nút REG
B2: Nhập mã số Master đang sử dụng và ấn *
B3: Ấn 1 ⇒ * ⇒ 3 ⇒ *
B4: Nhấn REG để lưu và kết thúc.
Lưu ý: Khi thực hiện lệnh này, toàn bộ mã số thành viên đã đăng ký trước đó bị xóa hết, chỉ còn mật khẩu Master được giữ lại.

4. Đăng ký vân tay B1: Ấn nút REG

B2: Nhập mã số Master đang sử dụng và ấn *
B3: Ấn phím 3 ⇒ * ⇒ 1 ⇒ * ⇒ Xác nhận vân tay 3 lần lên mắt đọc vân tay trên khóa.
B4: Tiếp tục đặt vân tay khác vào để đăng lý liên tục ( TH đăng ký nhiều vân tay cùng lúc ).
B5: Nhấn REG để lưu và kết thúc
Lưu ý: Mỗi dấu vân tay khi đăng ký cần xác thực 3 lần lên mắt đọc vân tay của khóa. Đăng ký tối đa 100 vân tay.

5. Xóa vân tay đã đăng ký – Xóa từng vân tay

B1: Ấn nút REG
B2: Nhập mã số Master đang sử dụng và ấn *
B3: Ấn 3 ⇒ * ⇒ 2 ⇒ * ⇒ Đặt vân tay muốn xóa lên mắt đọc vân tay trên khóa.
B4: Nhấn REG để lưu và kết thúc.
– Xóa tất cả thẻ:
B1: Ấn nút REG
B2: Nhập mã số Master đang sử dụng và ấn *
B3: Ấn 3 ⇒ * ⇒ 3 ⇒ *
B4: Nhấn REG để lưu và kết thúc.
Lưu ý: Khi thực hiện lệnh này, toàn bộ dấu vân tay đăng ký trước đó bị xóa hết.