Khóa cửa điện tử SHP-DP738 là sản phẩm mới nhất đến từ nhà sản xuất Khóa điện tử hàng đầu thế giới SAMSUNG SDS. Được phát triển trên nền tảng của SHP-DP728, ra đời sau nên vì thế mà SHP-DP738 hoàn thiện hơn. Model này được cải tiến công nghệ mở khóa qua bluetooth và đầu đọc vân tay nhạy hơn, mang đến trải nghiệm mới cho người dùng. Ngoài ra, việc cài đặt và sử dụng khóa cũng vô cùng dễ dàng. Sau đây là một số thao tác đơn giản để cài đặt sử dụng khóa cửa điện tử Samsung SHP-DP738.

Các bước cài đặt và sử dụng khóa cửa điện tử Samsung SHP-DP738

Trước tiên mở nắp đậy pin (phần khóa cửa bên trong) để tiến hành các bước cài đặt.

Quý khách sẽ thấy có 3 nút chính:

Sau nắp hộp pin

 • REG: Nút cài đặt cho khóa cửa điện tử
 • 0-1-2: Nút cài đặt âm thanh (điều chỉnh âm lượng khi sử dụng khóa)
 • A/M: A-Chế độ tự động khóa, M-Chế độ không tự động khóa (chỉ khóa khi có tác động của người dùng.

Khi cài đặt mã số, thẻ thì phải để khóa ở chế độ mở.

Khóa có thể cài đặt được: 01 mã admin và 30 thẻ thành viên.

1.Thay đổi mật mã Master

 • B1: Nhấn nút REG
 • B2: Nhập mã Master đang dùng ( Mã mặc định là 1234 ), nhấn *
 • B3: Ấn 0 sau đó ấn phím *
 • B4: Nhập mã số mới, nhấn *

2. Cài đặt mã số thành viên

 • B1: Ấn nút REG
 • B2: Nhập mã số Master đang sử dụng và ấn *
 • B3: Ấn 1 ⇒ * ⇒ 1 ⇒ * ⇒ nhập mã số thành viên ⇒ *
 • B4: Nhấn REG để lưu và kết thúc

Lưu ý: Mã số thành viên kéo dài từ 4~12 số. Đăng ký tối đa 30 mã số.

3. Xóa mã số thành viên

– Xóa từng mã số

+ B1: Ấn nút REG

+ B2: Nhập mã số Master đang sử dụng và ấn *

+ B3: Ấn 1 ⇒ * ⇒ 2 ⇒ * ⇒ Nhập mã số muốn xóa.

+ B4: Nhấn REG để lưu và kết thúc.

– Xóa tất cả mã số thành viên

+ B1: Ấn nút REG

+ B2: Nhập mã số Master đang sử dụng và ấn *

+ B3: Ấn 1 ⇒ * ⇒ 3 ⇒ *

+ B4: Nhấn REG để lưu và kết thúc.

Lưu ý: Khi thực hiện lệnh này, toàn bộ mã số thành viên đã đăng ký trước đó bị xóa hết, chỉ còn mật khẩu Master được giữ lại.

4. Đăng ký vân tay

 • B1: Ấn nút REG
 • B2: Nhập mã số Master đang sử dụng và ấn *
 • B3: Ấn phím 3 ⇒ * ⇒ 1 ⇒ * ⇒ Xác nhận vân tay 3 lần lên mắt đọc vân tay trên khóa.
 • B4: Tiếp tục đặt vân tay khác vào để đăng lý liên tục ( TH đăng ký nhiều vân tay cùng lúc ).
 • B5: Nhấn REG để lưu và kết thúc

Lưu ý: Mỗi dấu vân tay khi đăng ký cần xác thực 3 lần lên mắt đọc vân tay của khóa. Đăng ký tối đa 100 vân tay.

5. Xóa vân tay đã đăng ký

– Xóa từng vân tay : B1: Ấn nút REG

+ B2: Nhập mã số Master đang sử dụng và ấn *

+ B3: Ấn 3 ⇒ * ⇒ 2 ⇒ * ⇒ Đặt vân tay muốn xóa lên mắt đọc vân tay trên khóa.

+ B4: Nhấn REG để lưu và kết thúc.

– Xóa tất cả thẻ:

+ B1: Ấn nút REG

+ B2: Nhập mã số Master đang sử dụng và ấn *

+ B3: Ấn 3 ⇒ * ⇒ 3 ⇒ *

+ B4: Nhấn REG để lưu và kết thúc.

Lưu ý: Khi thực hiện lệnh này, toàn bộ dấu vân tay đăng ký trước đó bị xóa hết.

6. Reset khóa

 • B1: Nhấn giữ REG 5s
 • B2: Nhập dãy số reset: 4560852580, nhấn *

Lưu ý: Sau khi thực hiện lệnh này, toàn bộ dữ liệu đăng ký lên khóa trước đó sẽ bị xóa bỏ hoàn toàn và mã số sử dụng quay về mặc định là 1234.

7. Kết nối Smartphone mở khóa qua Bluetooth

Biểu tưởng Samsung App mở khóa qua Bluetooth sau khi hoàn thành cài đặt

 • B1: Tải và cài đặt Samsung App: SHome Doorlock
 • B2: Thiết lập các kết nối giữa App và khóa cửa điện tử Samsung SHP-DP738

Lưu ý:

 • Một phần mềm có thể đăng ký quản lý và sử dụng được 3 khóa.
 • Một khóa kết nối tối đa được 4 người dùng (4 Smart phone).
 • Kết nối bluetooth là kết nối 1-1 nên khi 1 thành viên sử dụng, các thành viên khác sẽ không sử dụng được. Khóa sẽ ưu tiên với thành viên có kết nối bluetooth mạnh nhất.