Mật khẩu quản lí mặc định : 123456

Một bộ khoá bao gồm 10 mật khẩu hoặc vân tay quản lý

Mỗi vân tay , mật mã thẻ từ sẽ mang 1 ID < số="" thứ="" tự=""> khác nhau 

Đổi mật khẩu quản lí ngay từ lần cài đặt đầu tiên : 

Ấn *# nhập mật khẩu quản lí mới # nhập lại mật khẩu quản lí # < lưu="" ý="" mật="" khẩu="" từ="" 6="" -=""> 12 số >

I , Thêm vân tay mã số thẻ từ: 

 Thêm vân tay

Ấn * # nhập mật khẩu chủ (hoặc vân tay chủ) # .ấn 1. Sau đó nhập vân tay vào đầu đọc vân tay 4 lần , hệ thống báo successfull

Thêm thẻ từ 

ẤN *# nhập mật khẩu chủ # ấn 1. Sau đó đưa thẻ từ vào đầu đọc thẻ 1 lần , hệ thống báo successfull

Thêm mã số 

Ấn *# nhập mật khẩu chủ # ấn 1. Sau đó nhập mật khẩu ( 6 đến 12 số ) ấn # nhập lại mật khẩ sau đó ấn # hệ thống báo successfull

II , Xoá vân tay mã số thẻ từ 

1, Xóa từng người dùng

Ấn * # nhập mật khẩu chủ # ấn 2. Sau đó nhập ID ( số thứ tự ) cần xoá ##.(Lưu ý ấn 2 lần #)

Thao tác này dùng cho cả mã số,vân tay,thẻ từ)

 

2, Xóa tất cả người dùng

Ấn * # nhập mật khẩu chủ # ấn 2. Sau đó nhập 000 ##.(Lưu ý ấn 2 lần #)

 

III , Cài đặt cho khoá 

1, Các chế độ khoá 

a, Chế độ mở cửa tự do 

Ấn *# mật khẩu chủ ấn # ấn 3 ,ấn 1 rồi ấn 1 để kích hoạt chế độ mở cửa tự do ,

b, Chế độ bảo mật 2 lớp 

Ấn *# mật khẩu chủ # ấn 3 ,ấn 1 rồi ấn 2 để kích hoạt 

d

2, Cài đặt âm lượng 

Ấn *# mật khẩu chủ # ấn 3 ấn 2 : Ấn 1 để tăng âm lượng 

 : Ấn 2 để giảm âm lượng

3, Cài đặt tiếng 

Ấn *# mật khẩu chủ # ấn 3 ấn # : Ấn 1 để chọn tiếng Trung 

 : Án 2 để chọn tiếng Anh

IV , Thêm người quản lí 

Ấn *# nhập mật khẩu chủ # ấn 4 

Thêm vân tay chủ : đặt vân tay lần đầu đọc vân tay 4 lần , hệ thống báo successfull

Thêm mật khẩu chủ : nhập mật khẩu chủ , ấn # nhập lại mật khẩu chủ lần nữa , hệ thống báo successfull