CÀI ĐẶT

Cài đặt tính năng (mã số chủ ban đầu: 123456789)

Bước đầu tiên cần thay đổi mã số chủ ( mã số dùng để cài đặt ): ** mã số chủ hiện tại (123456789) # nhập mã số chủ mới lần 1 # nhập mã số chủ mới lần 2 #

Cài đặt mã số mở cửa(cài đặt được 20 mã dùng thường xuyên)

** mã số chủ # 21 nhập số ID(00-19) # nhập mã số mở cửa lần 1 # nhập mã số mở cửa lần 2 #

Số ID: Mỗi một mã số tương ứng với 1 ID từ 00 đến 19

Độ dài của mã số là từ 6 đến 10 số, không liền nhau.

Cài đặt vân tay: ( cài đặt được 100 vân tay )

** mã số chủ # 22 nhập số ID (00-99) # nhấp nhả vân tay 8 lần vào điểm đọc vân tay

Số ID: Mỗi một vân tay tương ứng với 1 ID từ 00 đến 99

Cài đặt thẻ từ:

** mã số chủ # 23 nhập số ID (00-99) # đặt thẻ từ vào điểm đọc thẻ từ

Số ID: Mỗi một thẻ từ tương ứng với 1 ID từ 00 đến 99.

Thay đổi mã số chủ:

** mã số chủ hiện tại # 1 nhập mã số chủ mới lần 1 # nhập mã số chủ mới lần 2 #

Lưu ý– Ghi lại mã số chủ ra giấy, điện thoại,… để tránh trường hợp quên sẽ phải reset lại khóa

Độ dài của mã số là từ 6 đến 10 chữ số.

Xóa tính năng

Xóa mã số mở cửa:

** mã số chủ # 31 nhập số ID(00-19) cần xóa hoặc nhập mã số mở cửa hiện tại để xóa #

Xóa vân tay:

** mã số chủ # 32 nhập số ID(00-99) cần xóa hoặc đặt vân tay vào điểm đọc vân tay để xóa #

Xóa thẻ từ:

** mã số chủ # 33 nhập số ID(00-99) cần xóa hoặc đặt thẻ từ vào điểm đọc thẻ từ để xóa #

Tính năng khác

  • Bật giọng nói hướng dẫn: ** mã số chủ # 51 để bật âm thanh
  • Tắt giọng nói hướng dẫn: ** mã số chủ # 56 Tắt âm thanh

Cài đặt chế độ khóa cửa

Cài đặt chế độ tự động khóa khi đóng cửa

** mã số chủ # 41 để bật chế độ tự động khóa cửa

Bỏ chế độ tự động khóa ( chế độ thông phòng ).

** mã số chủ # 42 để tăt chế độ tự động khóa cửa

Reset khóa về chế độ mặc định

Tháo Pin ra rồi lắp lại. Sau đó dùng lực ấn và giữ ở vị trí Reset của khóa là lỗ nhở ở khu vực trong hộp Pin , đến khi khóa thông báo bằng âm thanh là Reset thành công.

CÁCH SỬ DỤNG

  • Mở cửa từ bên ngoài bằng mã số: Nhập mã số và ấn # để mở khóa.
  • Mở cửa từ bên ngoài bằng vân tay: Đặt vân tay lên điểm quét, có thông báo mở khóa thành công
  • Mở cửa từ bên ngoài bằng thẻ: Đặt thẻ từ lên điểm đọc.
  • Chế độ riêng tư: ** -> Nhập mã số chủ -> # -> 6
  • Cách reset lại khóa : (trong trường hợp quên mã số chủ) Mở nắp sau hộp pin, nhấn giữ nút RES (bằng tăm hoặc que nhỏ) đến khi nào có tiếng nói là thành công.