1: Thêm mã số chủ đầu tiên

Nhấn ** – mã số chủ mặc định (123456789) – # – mã số chủ mới – # -nhập lại mã số chủ- #

2: Thêm mã số người sử dụng

Nhấn ** – mã số chủ – # – 11 – nhập số thứ tự (00-08) – # – nhập mã số người sử dụng – # – nhập lại mã số người sử dụng – # (mã số người sử dụng 6-12 số không trùng, lặp nhau )
Lưu ý : số thứ tự từ (00-04): là mã số sử dụng thường xuyên, (05-08): là mã số người dùng một lần

3: Thêm vân tay người sử dụng

Nhấn ** – mã số chủ – # – 12 – nhập số thứ tự (00-99) – # – cho vân tay vào cảm biến cho đến khi khóa báo “ Settings Succeed”

4: Thêm thẻ từ người sử dụng

Nhấn ** – mã số chủ – # – 13 – nhập số thứ tự (00-99) – # – cho thẻ từ vào cảm biến cho đến khi khóa báo “ Settings Succeed”

5: Xóa mật khẩu người sử dụng

– Xóa từng người sử dụng: Nhấn ** – mã số chủ – # – 141 – nhập số thứ tự (00-08) – # khóa báo “Deletion succeeded” là thành công
– Xóa toàn bộ người sử dụng: Nhấn ** – mã số chủ – # – 142 khóa báo “Deletion succeeded” là thành công

6: Xóa vân tay người sử dụng

– Xóa từng vân tay người sử dụng: Nhấn ** – mã số chủ – # – 151 – nhập số thứ tự (00-99) – # khóa báo “Deletion succeeded” là thành công
– Xóa toàn bộ vân tay người sử dụng: Nhấn ** – mã số chủ – # – 152 khóa báo “Deletion succeeded” là thành công

7: Xóa thẻ từ người sử dụng

– Xóa từng thẻ từ người sử dụng: Nhấn ** – mã số chủ – # – 161 – nhập số thứ tự (00-99) – # khóa báo “Deletion succeeded” là thành công
– Xóa toàn bộ thẻ từ người sử dụng: Nhấn ** – mã số chủ – # – 162 khóa báo “Deletion succeeded” là thành công

8: Chế độ mở cửa

– Mở cửa bằng một chức năng: Nhấn ** – mã số chủ – # – 171 (chế độ mở cửa một chức năng vân tay, thẻ từ hoặc mật khẩu)
– Mở cửa bằng hai chức năng: Nhấn ** – mã số chủ – # – 172 ( chế độ mở cửa bằng 2 chức năng: vân tay + Mật khẩu, mã số + thẻ từ, thẻ từ + vân tay )

9: Thay đổi mã số chủ

Nhấn ** – mã số chủ – # – 192 – nhập mã số chủ mới – # – nhập lại mã số chủ – # đến khi khóa báo “Settings Scceed”

10: Chỉnh âm lượng của khóa

Nhấn ** – mã số chủ – # – 211 để bật âm thanh
Nhấn ** – mã số chủ – # – 212 để tắt âm thanh

11: Thay đổi ngôn ngữ của khóa

Nhấn ** – mã ố chủ – # – 221 để chuyển ngôn ngữ xang tiếng trung
Nhấn ** – mã số chủ – # – 222 để chuyển ngôn ngữ xang tiếng anh
Nhấn ** – mã số chủ – # – 223 để chuyển ngôn ngữ xang tiếng tây ban nha
Nhấn ** – mã số chủ – # – 224 để chuyển ngôn ngữ xang tiếng bồ đào nha
Nhấn ** – mã số chủ – # – 225 để chuyển ngôn ngữ xang tiếng Nga

12: Truy cập hệ thống

Nhấn ** – mã số chủ – # – 31 để nhận số Serial Number của khóa

13: Thêm chức năng mở rộng (Remote)

Nhấn ** – mã số chủ – # – 41 để kết nối Remote với modun
Nhấn ** – mã số chủ – # – 42 để hủy kết nối Remote với modun

14: Cài đặt Bluetooth

Nhấn ** – mã số chủ – # – 51 để kết nối Bluetooth
Nhấn ** – mã số chủ – # – 52 để ngắt kết nối Bluetooth
Nhấn ** – mã số chủ – # – 53 để tắt Bluetooth, sau đó nhấn 1 để bật Bluetooth

Chi tiết HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ KẾT NỐI BLUETOOTH DÀNH CHO KHÓA VÂN TAY KAADAS xem tại đây.