I. Tạo và đăng kí tài khoản trên điện thoại 

B1: Truy cập ứng dụng App Store hoặc CH Play. Vào mục tìm kiếm gõ "Kaadas" để tải app về.

B2: Mở app và đăng kí tài khoản. Nhấn "Sign Up" xuất hiện giao diện đăng ký như hình dưới.

B3: - Nhập Email đăng ký .

- Nhấn "Get Code" để lấy mã xác nhận gửi về mail, và nhập lại mã nhận được.

- Nhập mật khẩu

Chú ý: mật khẩu phải có chữ viết hoa, chữ thường và chữ số.

B4: Kết thúc ấn "Sign up". Có thông báo "Successful" là đã thành công.

II. Đăng nhập tài khoản và kết nối với khóa điện tử Kaadas

B1: Đăng nhập vào tài khoản.

+ Chọn biểu tượng app Kaadas, hiển thị màn hình đăng nhập.

+ Nhập Email đã dùng để đăng kí tài khoản và mật khẩu. Sau đó ấn "Login". Chờ một lát sẽ xuất hiện màn hình Lock.

B2: Thao tác kết nối điện thoại và khóa

+ Ấn vào biểu tượng dấu "+" ở góc trên bên phải màn hình. Xuất hiện giao diện

Nhấn "Pair"

Xuất hiện màn hình tiếp theo: 

Nhấn "Next"

Hệ thống sẽ quét khóa gần đó và hiển thị danh sách mã khóa quét được.

Nhấn vào Mã khóa tìm được để tiếp tục kết nối

Nhấn "OK"

Nhấn "Next"

+ Chuyển qua thao tác trên khóa. Ấn * * Mã số chủ # Nhấn tiếp 5 1 và chờ App và khóa kết nối với nhau.

Sau đó hiện ra giao diện đặt tên cho khóa

Nhập "Tên" và nhấn "Save" để lưu lại

Xuất hiện giao diện khóa kết nối. Chọn khóa vừa đặt tên.

Xuất hiện giao diện quản lý khóa

Nhấn "Unlock" để mở khóa.

- Nhấn "PIN Code" để quản lý mã số.

- Nhấn "Fingerprinter" để quản lý vân tay.

- Nhấn "Card" để quản lý thẻ từ.

- Nhấn "Share" để chia sẻ quyền mở khóa.

- Nhấn "More" để xem các thông số khác của khóa.

Lưu ý: Khi vào quản lý thông tin. Vui lòng nhấn nút "Sync" để Cập nhật dữ liệu mới nhất trên khóa.

Hiện tại các mẫu khóa Kaadas sau đây có hỗ trợ kết nối qua Bluetooth App điện thoại :

1. Khóa vân tay Kaadas S500 - Giá bán 4.800.000đ - Xem chi tiết

2. Khóa vân tay Kaadas L7 - Giá bán 6.500.000đ - Xem chi tiết

3. Khóa vân tay Kaadas K9 - Giá bán 6.500.000đ - Xem chi tiết

vả các mẫu khóa cao cấp Kaadas khác.